Förmedlaransvarsförsäkring

Ansvarsförsäkring för skadeförsäkringsförmedlare

Vi har förmånen att erbjuda en av marknadens förmånligaste försäkringar för skadeförsäkringsförmedlare.

  • Försäkringen kan tecknas oberoende av medlemskap eller grupptillhörighet
  • Försäkringsgivare är Accelerant Insurance Limited via Nordeuropa Försäkring
Excessförsäkring

Utökat försäkringsbelopp, Excessförsäkring, kan tecknas med tre olika alternativ:
  • 15 miljoner SEK per skada / 30 miljoner SEK per år
  • 30 miljoner SEK per skada / 60 miljoner SEK per år
  • 50 miljoner SEK per skada / 50 miljoner SEK per år
Försäkring för coverholder

Försäkring för försäkringsförmedlare som verkar som coverholders.
Försäkringsbelopp 10 miljoner.

Villkor

Villkor N76:5 Ansvarsförsäkring för försäkringsförmedlare
Villkor N00:5 Allmänna bestämmelser