Enercon

Grupplösning för Enercon är ett  samarbete mellan Säkra Trelleborg AB och Dina Försäkringar.

  • Försäkringen är exklusiv för ägare till Enercon vindkraftverk
  • Försäkringen förutsätter landbaserade verk
Försäkringen tecknas genom:

Bengt Olsson
Säkra Trelleborg AB
Johan Kocksgatan 42
231 53 Trelleborg
0410-71 32 20 
0708-93 93 05
bengt.olsson@sakra.se

Försäkringen omfattar:
  • Egendoms- och maskinskador inkl kontorsförsäkring,
  • Avbrott och extrakostnad, ekonomiska förluster vid driftstörningar efter egendoms- och maskinskada
  • Forceringskostnad .merkostnader för forceringsåtgärd
  • Ansvars, skadeståndskrav för sak- eller personskada
  • Rättsskyddsförsäkring, ombuds- och rättegångskostnad vid tvist som har samband med verksamheten
  • Gruppolycksfallsförsäkring
Detta är en översiktlig sammanställning. Den fullständiga omfattningen framgår av försäkringsbrevet och försäkringsvillkoren och det är dessa som gäller vid skada.